інженерно геодезичний контроль

Інженерно-геодезичний контроль прямолінійності осі обертання обертової печі

Існуючі оптико-механічні способи і засоби контролю прямолінійності осі обертання печі дуже трудомісткі і не забезпечують необхідної точності. Запропоновані нові способи інженерно-геодезичного контролю електронними тахеометрами менш трудомісткі і забезпечують необхідну точність.

Контроль основних осей обертових печей електронними тахеометрами

Розвиток сучасної техніки призвів до покращених методів визначення геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Існують методи вимірювання оцинтами обертових печей. Показано, що використання загальної станції дозволяє забезпечити ефективне функціонування даного обладнання.