Контроль основних осей обертових печей електронними тахеометрами

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний Університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Розвиток сучасної техніки призвів до покращених методів визначення геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Існують методи вимірювання оцинтами обертових печей. Показано, що використання загальної станції дозволяє забезпечити ефективне функціонування даного обладнання.

 

 1. Асташенков Г.Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования. – М.: Недра. 1986. – 151 с.
 2. Кузьо И.В., Микольский Ю.Н., Шевченко Т.Г. Современные методы контроля установки оборудования. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1982. – 143 с.
 3. Кузьо И.В., Шевченко Т.Г. Расчет и контроль установки агрегатов непрерывного производства. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те., 1987. – 176 с.
 4. Кузьо І.В., Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Кубрак О.Д. Контроль положення опорних роликів обертової печі електронними тахеометрами // Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2007. – №. С. 96–104.
 5. Мороз О., Проданюк М., Шевченко Т., Марченков О. Контроль прямолінійності осі корпусу обертової печі електронними тахеометрами // Збірник тез XII міжнар. наук.-техн. симпозіуму: Геодезичний моніторинг навколишнього середовища: GPS i GIS технології: Алушта (Крим), Львів. – 2007. – С. 147–151.
 6. Рубинов А.Д. Контроль больших размеров в машиностроении: Справочник. – Л.: Машиностроение, 1982. – 215 с.
 7.  Руководство по выверке технологического оборудования металлургической промышленности. – М.: Мин-во металлургич. промышл. СССР. 1991. – 214 с.
 8.  Руководство по геодезическому обеспечению монтажа технологического оборудования цементной промышленности / ГУГК СССР. – М.: Недра, 1983. – 112 с.
 9. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов // Цементная промышленность. Ч.1. – М.: МПСМ, Оргпроектцемент, 1987. – Вып. 1. – 249 с.
 10.  Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Скриль В.А., Кубрак О.Д. Застосування електронних тахеометрів до визначення положення опорних роликів обертової печі // Збірник тез XI міжнар. наук.-техн. симпозіуму: Геодезичний моніторинг навколишнього середовища: GPS i GIS технології: Алушта (Крим), Львів. – 2006. – С. 79–83.
 11. Шевченко Т., Мороз О., Смірнова О., Кубрак О. Визначення відхилень від прямолінійності планової проекції осі обертання обертової печі електронними тахеометрами // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. Зб. наук. праць. Чернігів. – 2007. - № 2. – с. 24–27. 12. Шевченко Т.Г., Мороз О.І., Хропот С.Г. Методика інженерно-геодезичних робіт при визначенні положення опорних роликів обертових печей // Вісник геодезії та картографії. – 1996. – № 2(6). – С. 45–52.