охорона земель

Сучасні еколого-економічні та нормативно-правові проблеми використання та охорони земель в Україні

Проаналізовано сучасний стан використання і охорони земель України, висвітлені екологічні і економіко-соціальні проблеми, а також нормативно-правові аспекти землекористування. Наведено висновки, які забезпечують раціональне і ефективне використання та охорону земель у країні.

 

Моделювання використання земель історико-культурного призначення

Представлено ієрархічну модель системи використання і організації охорони земель історико-культурного призначення. Встановлено міра впливу відносин, суб'єктів та їх функцій на ефективність функціонування системи.