Сучасні еколого-економічні та нормативно-правові проблеми використання та охорони земель в Україні

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано сучасний стан використання і охорони земель України, висвітлені екологічні і економіко-соціальні проблеми, а також нормативно-правові аспекти землекористування. Наведено висновки, які забезпечують раціональне і ефективне використання та охорону земель у країні.

 

 1. Земельний кодекс України.25.10.2001, № 2768 – Ш.
 2. Про державний контроль за використанням та охороною земель. Закон України від 19.06.2003. № 963–ІУ.
 3. Про землеустрій. Закон України від 22.05. 2003.№ 858–ІУ.
 4. Про оренду землі. Закон України від 2.10.2003.№ 1211– ІУ.
 5.  Про охорону земель. Закон України від 19.06.2003.№ 962–ІУ.
 6. Законодавство України про землю. – К.: Юрінком. Інтер. – 2002.– 353 с.
 7. Волков С.Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. – В 2 т. – Т.1.–М.: Колос, 2001.– 495с.
 8. Другак В.М. Теоретичні та методичні основи економіки землекористування.– К.: ЦЗРУ, 2004.– 152 с.
 9. Соловій І.П., Іванишин О.Т., Ловний В.В. та ін. Землекористування: еколого–економічні проблеми, конфлікти, планування. – Львів: Афіша, 2005.– 400 с.
 10. Третяк А.М., Другак В.М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування.– К.: ЦЗРУ, 2003.–337 с.
 11. Третяк А.М. Економіка землекористування та землевпорядкування.– К.: ЦЗРУ, 2004.– 542 с.
 12. Осипчук С. Про охорону земель в Україні// Землевпорядний вісник, 2003.– № 2.– С.29–36.
 13. Євдокимов М., Кравченко О. Земельна політика держави: основні проблеми та напрями її формування// Землевпорядний вісник, 2006.– №2.– С. 37–42.
 14. Семчишин О. Організаційно-економічні заходи щодо збереження та відтворення родючості ґрунтів// Землевпорядний вісник, 2006.– № 2.– С. 51–54.
 15. Панас Р., Хропот С. Земельна реформа: здобутки і перспективи // Геодезія, картографія і аерофотознімання. Укр. між від. науково-техн. Зб. – Вип. 68.– Львів: Нац. ун-т „Львівська політехніка”, 2007.– С. 30–33.
 16. Купріянчик І. Екологічні аспекти використання меліорованих земель// Землевпорядний вісник, 2006.– № 2.–С. 64–67.
 17. Канаш О.П. Сучасні проблеми землекористування: екологія орнопридатності земель// Наук. вісн. НАУ, 2005.– № 81.– С. 154–157.
 18.  Кулініч В.В. Земельні ресурси України: необхідність еколого-економічної оптимізації використання// Землеустрій і кадастр, 2007.– № 1.– С. 20–22.
 19. Сохнич А.Я., Колодій П.П. Еколого-економічне управління землекористуванням: Монографія/ За ред. д.е.н. А.Я. Сохнича. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2005.– 170 с.
 20. Горлачук В.В. Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування Західної України. – Львів, 1996. – 212 с.
 21. Державний земельний кадастр: стан і шляхи його вдосконалення: Монографія. / Під ред. д.е.н., проф. М.Г. Ступеня. – Львів: НВФ „ Українські технології”, 2005.– 176 с.
 22. Новаковський Л.Я., Олещенко М.А. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування. – К.: КП „Київський ін–т земельних відносин”, 2007. – 273 с.
 23. Горлачук В.В., В’юн В.Г., Сохнич А.Я. Землекористування на межі тисячоліть. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2001. – 130 с.