Моделювання використання земель історико-культурного призначення

Надіслано: Лютий 11, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Подільський державний аграрно-технічний університет
2
Національний університет водного господарства та природокористування

Представлено ієрархічну модель системи використання і організації охорони земель історико-культурного призначення. Встановлено міра впливу відносин, суб'єктів та їх функцій на ефективність функціонування системи.

1. Додурич В.В. Модель системи використання та організації охорони земель історико-культурного призначення / В.В. Додурич, П.Г. Черняга, О.Є. Янчук // Містобудування та територіальне планування. – К., 2013. – № 46. – С. 38–46.
 2. Лагоднюк О. Ієрархічна модель концептуальних аспектів формування прибудинкових територій / О. Лагоднюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2007. – № 13. – С. 300–306. 
3. Мельничук О. Ієрархічна модель зворотного процесу в системі землеустрою / О. Мельничук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2011. – № 1(21). – С. 232–235. 
4. Мельничук О.Ю. Ієрархічна модель системи землеустрою / О. Ю. Мельничук // Інженерна геодезія: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 55. – С. 136–145. 
5. Ніколайчук К. М. Ієрархічна модель системи оціночних елементів земель населених пунктів / К. М. Ніколайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. пр. – Рівне, 2008. – № 2 (42), ч.1. – С. 409–416. 
6. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.
 7. Черняга П. Ієрархічна модель системи приміської зони / П. Черняга, П. Кахнич, Р. Німкович // Землевпорядний вісник. – 2006. – №1. – С. 53–56. 
8. Черняга П. Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізико-геологічних процесів при формуванні землекористувань міста / П. Черняга, Т. Бухальська, А. Люсак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – № 17. – С. 278–288.