моніторинг навколишнього середовища

MONITORING THE STATE OF ENVIRONMENTAL SAFETY USING PHYTOINDICATION METHODS TO ENSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICALLY LOADED CITY KREMENCHUK

Ecological aspects of sustainable development have recently attracted the attention of scientists. The article is devoted to the control of ecological safety based on the study of the state of plantations in the city of Kremenchuk using the method of fluctuating leaf asymmetry as an indicator. The research was conducted in recreational, residential, transport and industrial areas. It was found that the condition of green areasin the city of Kremenchuk is heterogeneous and depends on the level of anthropogenic pressure.

Використання нечіткої оцінки впливу для оцінювання якості середовища

Метою дослідження є розроблення моделей нечіткої оцінки впливу природних та антропогенних впливів, які дають можливість інтегрувати в собі різні за своєю фізичною природою фактори, що в свою чергу дає можливість приведення їх до єдиної системи оцінювання стану довкілля та порівняння стану різних оцінюваних територій. Методика. Основу запропонованого моделювання складає традиційний підхід до проектування таких моделей, що включає рівні концептуального, логічного та фізичного моделювання.

THE METHODOLOGY FOR DESIGN OF INFORMATIONAL AND ANALYTICAL SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL MONITORING OF MINING AND CHEMICAL ENTERPRISE IN THE LIQUIDATION

The impact of the mining and chemical enterprise on the state of pollution of the environment was assessed in the paper. The need to design an informational and analytical system for monitoring the territory of Rozdil state mining and chemical enterprise (SMCE) “Sirka” at the stage of the liquidation was proved. It was established that it is necessary to create an informational and analytical system of environmental monitoring, which will increase the ecological safety of the territory of the enterprise and the surrounding settlements.

Застосування методів дистанційного зондування у моніторингу навколишнього середовища

Наведено аналітичний огляд сучасних методів дистанційного дослідження земельних ресурсів та вказані практичні можливості використання їх в сільському господарстві. Зроблено висновки про необхідність використання космічних методів дистанційного зондування на сучасному етапі.