безпілотні літальні апарати

Моделювання гідрологічних процесів з використанням ГІС ARCGIS та модуля HEC-RAS

  • Мета роботи полягає у визначенні площ затоплення земель згідно обраної гідрологічної моделі складної ділянки р. Дністер у місці переходу від передгірської частини до рівнини зі складним меандруванням та значними зміщеннями річки. Методи. Опрацьовано метод дослідження затоплених земель внаслідок підняття води до певного рівня. Він включає: знімання з БПЛА; геодезичні та гідрологічні роботи; створення ЦМР та аналіз її точності; гідрологічне моделювання з використанням програмного пакету HEC-RAS; визначення площ затоплення.

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Використання  сучасних  технологій  для  стандартизації  робіт,  пов’язаних  із  моніторингом навколишнього  середовища,  технологічних  процесів,  міських  та  сільських  інфраструктур,  потребує  цілої  системи метрологічного  нагляду.  За  допомогою  відповідного  електронного  обладнання  можна  визначити  рівень  забруднення атмосфери і проводити наукові дослідження.

Optimal design of unmanned aerial vehicles using parametric CAX systems

Стаття присвячена постановці задачі вибору CАx систем для оптимального проектування безпілотних літальних апаратів. Розглянуто задачі кожного етапу проектування БЛА та визначено засоби, які дають змогу забезпечити оптимальне проектування, враховуючи емпіричний досвід.

Методика визначення об’єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5

Мета. Львівський полігон твердих побутових відходів має певні особливості, які повинні враховуватися пыд час розроблення методики визначення об’єму. А саме – початковий рельєф з сильною розчленованістю та перепадом висот більше як 70 м унеможливлює задавання початкової горизонтальної площини під час визначення об’єму. Що стосується сучасної поверхні сміттєвого тіла, то її ухили змінюються у межах від 0 до 85°, а перепад висот становить більше як 80 м. Це призводить до значних похибок за рельєф під час виконання аерофотознімання.

Використання сучасних технологій геодезичної зйомки

Наведені приклади застосування сучасних технологій для підвищення ефективності геодезичної зйомки. Сучасні технології, такі як сканування тривимірних об’єктів або використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА), можуть бути успішно впроваджені для підвищення ефективності, зокрема точності комплексних вимірювань високих будівель або недоступних районів. Наведено приклад вимірювання впливу швидкості вітру на коливання радіостанції Глівіце. Радіостанція є однією з найстаріших, найвищою дерев’яною вежею в Європі, а також є важливим об’єктом культурної спадщини.

Застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання ринкової вартості нерухомості

Мета. Упродовж розвитку сучасних методів дистанційного зондування території населених пунктів актуальності набуває проблема застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання нерухомості. Аерознімання вже протягом кількох десятиліть є ефективним інструментом для виконання геодезичних робіт, геофізичних досліджень та проведення різних видів моніторингів. Сучасні технології створення топографічних та кадастрових планів ґрунтуються саме на використанні матеріалів цифрового аерознімання [Бурштинська Х., Станкевич С., 2013].