МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

2018;
: pp. 47-53
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Використання  сучасних  технологій  для  стандартизації  робіт,  пов’язаних  із  моніторингом навколишнього  середовища,  технологічних  процесів,  міських  та  сільських  інфраструктур,  потребує  цілої  системи метрологічного  нагляду.  За  допомогою  відповідного  електронного  обладнання  можна  визначити  рівень  забруднення атмосфери і проводити наукові дослідження. Аеромоніторинг здійснюють спеціалісти, керуючи дронами на висоті до 500 метрів  і  в  радіусі  до  півтора  кілометра.  Точність  результатів  забезпечується  передовими  технологіями  проведення метеорологічних  вимірювань.  Для  використання  дронів  під  час  проведення  діагностики  необхідно  вирішити  низку технічних завдань за методологією використання такого обладнання та завдань функціонування дронів, а саме:  висоти отримання  зображень, номінального діапазону швидкостей переміщення дронів для отримання  зображення, номінальні кути одержання зображення рослинних насаджень, час експозиції зображення,  величина корекції експозиції зображення. 

У  роботі  розглянуто  історію  виникнення,  правові  аспекти  використання,  основні  види  безпілотних  літальних апаратів  та  ознаки,  за  якими  їх  класифікують,  їхнє  апаратне  та  програмне  забезпечення;  здійснено  огляд  продукції виробників БПЛА; проаналізовано структуру безпілотної авіаційної системи, тенденції її розвитку та функції її окремих вузлів; висвітлено основні проблеми забезпечення надійності роботи каналів зв’язку та гарантування безпеки польотів із використанням  віртуальної  системи  контролю.  На  основі  проведеного  аналізу  запропоновано  заходи  щодо метрологічного забезпечення безпілотних літальних апаратів та рекомендації щодо проведення відео- та фотознімання із використанням навігаційного обладнання.

[1] О.  Тимочко, “Класифікація  безпілотних  літальних апаратів”.  Системи  озброєння  і  військова техніка,  вип.  1,  с. 61–67, 2007. 

[2] Д. Дементьєв, “Бойові літальні комплекси  в  складі єдиної  інформаційно-розвідувально-навігаційно-ударної системи”. Збірник наук. праць Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Київ, Україна: ВІКНУ, ном. 27, с. 74–77, 2015. 

[3] О. Зинченко, “Беспилотный летательный апарат: применение  в  целях  аэрофотосъемки  для  картографирования”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.racurs.ru/?page=681.

[4] М. Луцький, “Розвиток міжнародного регулювання та  нормативної  бази  використання  безпілотних  літальних апаратів”, вісник НАУ, ном. 4, с. 5–14, 2015.

[5]  В.  Дворкович, “Метрологическое  обеспечение видеоинформационных систем”, Техносфера-ЭБС IPRbooks, с. 784,  2015.  [Електронний  ресурс].  Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/58862.html. 

[6]  А.  Сечин, “Беспилотные  летательные  аппараты: применение  в  целях  аэрофотосъемки  для  картографирования”,  вип.  2,  2011. [Електронний  ресурс].  Режим доступу: http://www.racurs.ru/page=699/.