логістична регресія

Інформаційна система моніторингу відгуків у соціальних мережах для формування рекомендацій придбання товарів

У роботі описано інформаційну систему моніторингу та аналізу відгуків у соціальних мережах для формування рекомендацій щодо придбання товарів. Ця система призначена для пришвидшення та полегшення клієнтам пошуку необхідної продукції на ресурсах електронної комерції. Вдалий вибір якісного товару за бажаними критеріями вкрай важливий, оскільки це зменшує час пошуку та економить гроші клієнтів. Аналізуючи коментарі у мережі, інформаційна система рекомендує продукт, на який переважають позитивні відгуки.

Дослідження алгоритмів машинного навчання для побудови математичних моделей задач класифікації мультимодальних даних

В даний час алгоритми машинного навчання (ML) все більше інтегруються у повсякденне життя. Можна навести безліч сфер сучасного життя, де вже застосовуються методи класифікації. Досліджуються методи, які враховують попередні передбачення та помилки, які обчислюються в результаті інтегрування даних задля отримання прогнозів, для отримання результату класифікації. Проведено загальний огляд методів класифікації. Здійснено експерименти над алгоритмами машинного навчання для мультимодальних даних.

Логістична регресія як інструмент аналізування впливу переказів на економічне зростання

У статті досліджено вплив грошових переказів на економічне зростання в Україні, оскільки їх обсяг зростає щороку та досягнув близько 11% ВВП України, що у свою чергу може впливати на національну економіку. Аналіз літературних джерел продемонстрував, що вплив переказів на економіку може бути як позитивним, так і негативним залежно від макроекономічних параметрів. Оскільки Україна є країною з перехідною економікою результати дослідження може значно доповнити дану наукову дискусію.

Алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні

Розглянуто алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні за алгоритмом логістичної регресії та побудови штучної нейронної мережі (ШНМ). Здійснено порівняльний аналіз цих двох підходів. Виконано тестування рукописних цифр. Встановлено, що краща якість розпізнавання досягається у разі використання штучної нейронної мережі.

Розширення для пошуку і видалення шкідливої чи непотрібної інформації в інтернет-браузері

Описано програмне забезпечення для пошуку і видалення шкідливої чи непотрібної інформації у інтернет-браузері. Визначено мету, завдання і сферу застосування розширення.