Розширення для пошуку і видалення шкідливої чи непотрібної інформації в інтернет-браузері

2015;
: сс. 29 - 36
Authors: 

Арзубов М.В. Шаховська Н.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Описано програмне забезпечення для пошуку і видалення шкідливої чи непотрібної інформації у інтернет-браузері. Визначено мету, завдання і сферу застосування розширення.

1. V Mware: the new Redis home [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://antirez.com/post/vmware-the-new-redis-home.html. 2. Документація Redis «Virtual Memory» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://redis.io/documentation. 3. Nodejs [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nodejs.org/. 4. NaturalNode документація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://github.com/NaturalNode/natural/blob/master/README.md. 5. Express.js [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://expressjs.com/. 6. Node redis документація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://github.com/mranney/node_redis. 7. The Little Redis Book [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://github.com/karlseguin/the-little-redis-book/blob/master/en/redis.md. 8. Mike Cantelon, Marc Harter, T. J. Holowaychuk and Nathan Rajlich. Node.js in Action // Manning Publications October. — 2013 — 416 с.