декор

ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ БУДИНКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена аналізу явища постмодерної архітектури, зокрема, одному із ключових питань дискусії із модернізмом – можливості та характеру декорування фасадів будівель. В межах даного дослідження розглянуто зразки постмодернізму, які виникли в рамках архітектури львівської школи в період 1990-2010-х років, для якої характерний значний вплив так званого «карпатського стилю» та антимоденрістичного дискурсу.

ПОРТАЛИ В ОЗДОБЛЕННІ ВИЗНАЧНОГО ХРАМОВОГО АНСАМБЛЮ ЛЬВОВА

Показано роль порталів в оздобленні храмового ансамблю  Успення Богородиці  у Львові. На   прикладі порталів  собору Успення Богородиці, каплиці Трьох Святителів та вежі-дзвіниці  розглянуто особливості використання декоративної різьби в камені у  пластичному вирішенні фасадів сакральних споруд в період ренесансу у Львові. Проаналізовано композиційні і стилістичні особливості ренесансних порталів споруд храмового ансамблю. З метою фізичного збереження  унікальних порталів, визначних творів мистецтва та архітектури, окреслено комплексні заходи їх реставрації.

ЗМІННИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ДЕКОР В ДИЗАЙНІЖИТЛОВОГО ІНТЕР’ЄРУ

Стаття присвячена дослідженню проблеми змінного тематичного декору в житловому середовищі як актуального суспільного явища, що має історично обумовлений генезис і значний потенціал розвитку в майбутньому. Визначено основні типи змінного тематичного декору, їх характеристики, функціональне призначення і особливості розташування в інтер’єрі. Обґрунтовано потребу передбачувати місця для розміщення змінних декоративних елементів ще в процесі розробки архітектурного проєкту, створивши необхідні конструктивні передумови і забезпечивши відповідну інженерну інфраструктуру.

БУДИНКИ НА ВУЛИЦІ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА ІВАНА ЛЕВИНСЬКОГО

Основним предметом дослідження обрано житлові будинки Львова збудовані фабрикою Івана Левинського на початку ХХ ст. Аналізу передували архівний пошук і натурні обстеження будинків. У статті дається історико-архітектурна характеристика львівської сецесії (модерну) – стилю кінця ХІХ – початку ХХ ст. Розкривається своєрідність цього явища, досліджуються об’ємно-просторові рішення та виражальні засоби образно-пластичної системи сецесії.