ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ БУДИНКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ

Автори:
1
Department of Design and Fundamentals of Architecture National University “Lviv Politechnic”, Lviv

Стаття присвячена аналізу явища постмодерної архітектури, зокрема, одному із ключових питань дискусії із модернізмом – можливості та характеру декорування фасадів будівель. В межах даного дослідження розглянуто зразки постмодернізму, які виникли в рамках архітектури львівської школи в період 1990-2010-х років, для якої характерний значний вплив так званого «карпатського стилю» та антимоденрістичного дискурсу.

На основі проведеного аналізу окреслено основні прийоми декорування, які застосовувались в межах розглянутої у статті тематики та здійснено порівняння їх стилістичної природи із загальним світоглядно-ціннісним змістом львівського постмодернізму. Обґрунтовано припущення про те, що впродовж 1990-2010-х років, в рамках львівської архітектурної школи, почала формуватись власна система геометрично-прикрашального оздоблення.

Venturi R (1966). Complexity and Contradiction in Architecture. New York: The Museum of Modern Art Press.

Venturi R.; Scott Brown D.; Steven Izenour S. (1972). Learning from Las Vegas. Revised 1977. Cambridge MA: MIT Press.

Rossi A. (1982). The architecture of the city. Cambridge, Mass, Mit Press

Jencks C. (2012). The Story of Post-Modernism. John Wiley & Sons.

Jencks C. (1977). The language of post-modern architecture. London: Academy Editions.

Франків Р. Б., Лясковський О. Й. (2019) Теоретичні передумови тлумачення архітектури постмодернізму у Львові.  Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. – Вип. № 54. – С. 53–63, https://doi.org/10.1016/j.repl.2019.01.011

Знак А. (2021) Інтерпретація класичного ордера в архітектурі Львова ХХ – початку ХХІ століття. [Текст] : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л.,. - 22 с.

Лясковський О. (2021). Світоглядні особливості неоісторичної тенденції в архітектурі посткомуністичних середовищ в контексті їх стилістичної ідентифікації. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (59), -C.52-62.

Лясковський О. Й. (2016). Поняття якості міського середовища в умовах синтезу модерністського та постмодерністського досвіду. Містобудування та територіальне планування, (59), 296-303.

Франків Р. (2005) Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991-2001 рр.) [Текст] : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів. - 20 стор.

Моркляник О. (2012) Тенденції розвитку житлової архітектури Львова пострадянського періоду, Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 728 : Архітектура. – С. 71-78

Loos A. (2019). Ornament and crime. London: Penguin Classics.