право власності

Modern problems of administrative and legal protection of the rights and legitimate interests of Ukrainian citizens in the field of property

Стаття присвячена проблемі визначення сучасних проблем адміністративно-правового захисту прав та законних інтересів громадян України у сфері власності та теоретичному обґрунтуванню шляхів їхнього вирішення. Констатовано, що наукове дослідження питань адміністративно-правового захисту прав та законних інтересів громадян України у сфері власності є важливою умовою покращення вітчизняного законодавства та практики його застосування.

Спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України

Розглянуто спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України. Відзначено, що для характеристики розбою важливе значення має суб’єктивна сторона вчинення цього кримінального правопорушення. Як відомо, суб’єктивна сторона кримінального правопорушення – це його внутрішня сторона, тобто психічна діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння, що нею вчиняється, і до його наслідків.

Економіко-правові засади захисту права власності громадян України в районах проведення операції Об’єднаних сил

У статті визначено економіко-правові засади захисту права власності в районах
проведення операції об’єднаних сил в Україні. Особливу увагу зосереджено на сучасних
економіко-правових викликах та загрозах, чинниках антропогенного впливу на сферу
власності та способах їхнього подолання. У статті з’ясовано проблеми реалізації
економіко-правових заходів щодо гарантування громадянам України права володіння,
користування та розпорядження майном, чинники створення ефективної економіко-

Право власності громадян України, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції, як об’єкт гарантування адміністративно-правового захисту

Визначено специфіку права власності громадян України, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції, як об’єкта гарантування адміністративно-правового захисту. Особливу увагу приділено причинам та наслідкам порушення, невизнання або оспорювання права володіти, користуватися та розпоряджатися майном у районах проведення антитерористичної операції. Зз’ясовано наукові підходи до категорії “об’єкт гарантування захисту” та розкрито її зміст.

Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян україни в районах проведення антитерористичної операції

Визначено поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. Розглянуто наукові підходи до категорій “юридичні гарантії захисту прав”, “адміністративно-правові гарантії захисту прав” та розкрито їхній зміст. Сформовано теоретико-правове підґрунтя дослідження адміністративно-правових гарантій захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції та наголошено, що воно є запорукою майбутніх правових реформ у цій сфері.

Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України

Розглянуто історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України. Досліджено особливості історичної трансформації наукових поглядів щодо значення поліцейських органів в суспільстві. Доведено, що стан наукової розробки проблеми та теоретичні засади дослідження адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності пов’язані з історичними етапами розвитку цивілізації та процесом становлення української державності.