експертне дослідження

Проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні

На основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні. Визначено необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про судову експертизу” з метою узгодження його норм із нормами КПК щодо процедури призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні

У статті на основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто особливості
проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні. Враховуючи
спільність процесу, під експертним дослідженням що проводиться у кримінальному
провадженні за ініціативою органу досудового розслідування, слід розуміти судову
експертизу.

Методи експертного дослідження мікрочастинок платини

У статті на прикладі з експертної практики розглянута методика експертного дослідження мікрочастинок платини. Виявлення і відокремлення мікрочастинок платини від механічної суміші інших металічних мікрочастинок проводили з використанням методів оптичної мікроскопії, магнітної сепарації та хімічного розчинення металів. 
Для вирішення діагностичних та ідентифікаційних питань застосовувався метод емісійного спектрального аналізу.