Проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні

Nesimko O., Baranyak V. Problematic issues of appointment of forensic examination
in criminal proceedings

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

На основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто проблемні питання призначення судової експертизи у кримінальному провадженні. Визначено необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про судову експертизу” з метою узгодження його норм із нормами КПК щодо процедури призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.

1. Kry`minal`ny`j procesual`ny`j kodeks Ukrayiny`: zatverdzheny`j Zakon Ukrayiny` vid 13.04.2012 № 4651-VI // Oficijny`j visny`k Ukrayiny`. 2012. № 37. St. 11. 2. Pro sudovu eksperty`zu: Zakon Ukrayiny` vid 25 lyutogo 1994 r. № 4711-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 3. Pro zatverdzhennya Instrukciyi pro pry`znachennya ta provedennya sudovy`x eksperty`z ta ekspertny`x doslidzhen` ta Naukovo-metody`chny`x rekomendacij z py`tan` pidgotovky` ta pry`znachennya sudovy`x eksperty`z ta ekspertny`x doslidzhen`: Nakaz Ministerstva yusty`ciyi Ukrayiny` vid 8 zhovtnya 1998 r. № 53/5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0705-98.