organized crime

Oзнаки транснаціональних злочинних організацій

Вивчення питань організованої злочинності є надзвичайно важливим завданням не лише вчених-теоретиків, а й практиків. Не менше значення має й розроблення дієвих заходів зі запобігання незаконній діяльності цих угрупувань. Особливість згаданих формувань пояснюється тим, що останні зазвичай завдають шкоди своєю діяльністю не лише окремим фізичним або юридичним особам, а несуть небезпеку для цілих галузей народного господарства, таким чином ставлячи під загрозу належне функціонування або й загалом існування останніх.

Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань

Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні детермінанти, які впливають на виникнення та діяльність організованих терористичних об’єднань. Об’єктивні детермінанти є причиною до об’єднання окремих індивідів у такі організації. Суб’єктивні детермінанти сприяють членству особи в терористичному об’єднанні.