Oзнаки транснаціональних злочинних організацій

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Вивчення питань організованої злочинності є надзвичайно важливим завданням не лише вчених-теоретиків, а й практиків. Не менше значення має й розроблення дієвих заходів зі запобігання незаконній діяльності цих угрупувань. Особливість згаданих формувань пояснюється тим, що останні зазвичай завдають шкоди своєю діяльністю не лише окремим фізичним або юридичним особам, а несуть небезпеку для цілих галузей народного господарства, таким чином ставлячи під загрозу належне функціонування або й загалом існування останніх. Що ж стосується найскладнішого та найорганізованішого виду організованих злочинних угрупувань – транснаціональних злочинних організацій, то їхня діяльність часто несе небезпеку не лише для економіки окремих держав, а й загрожує соціальній, економічній та політичній стабільності цілих регіонів, а деколи – й світу загалом. 

1. Shelley L. The Threat To World Order, Journal of International Affairs, 1995, Vol. 48. No 2. pp. 463–489. 
2. Godson R., Olson W. J. International Organized Crime, Society, 1995, Vol. 32. Issue 2. pp. 18–29. 
3. Nomokonov V. Transnatsyonalnaia orhanyzovannaia prestupnost : defynytsyy y realnost [Transnational organized criminality: definition and reality], Vladivostok, Izdatelstvo Dalnevostochnoho universiteta, 2001. 375 p. 
4. Shcheblykina Y. Teoretyko-metodolohycheskye aspekty issledovaniya transnatsyonalnoi orhanyzovannoi prestupnosti kak odnoy iz ugroz voyennoy bezopasnosti gosudarstva [Theoretical and methodological aspects of research of the transnational organized criminality as one of threats of military safety of the state], Vestnyk Altayskoy akademii ekonomiki i prava, 2014, Vol. 6. pp. 30–34. 
5. Verbenskyi M. Transnatsionalna orhanizovana zlochynnist: poniattia ta osnovni oznaky [Transnational organized criminality: concept and basic signs], Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoi diialnosti, 2009, Vol. 4. pp. 125–131. 
6. Zharovska H. Transnatsionalna zlochynnist: dzherela, oznaky, struktura vzaiemozviazkiv [Transnational criminality: sources, signs, structure of intercommunications], Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Seriia pravoznavstvo, 2013, Vol. 660. pp. 111–117. 
7. Skulysh Ye. Poniattia transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti ta yii spivvidnoshennia z teroryzmom [A concept of the transnational organized criminality and it’s correlation with terrorism], Pravo i suspilstvo, 2012, Vol. 2. pp. 190–194.
 

К. Marysyuk «Features of transnational criminal organizations» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/features-transnational-criminal-organizations