кримінологія

Аналіз статистичних зв’язків між рівнями самогубств та випадків смерті внаслідок ушкоджень з невизначеним наміром як свідчення потенційної латентності рівня самогубств в Україні

У статті проаналізовані наявні статистичні дані щодо рівнів та коефіцієнтів причин смерті в Україні згідно з інформацією Державної служби статистики України у проміжку з 2005 по 2021 роки, серед яких особливу увагу приділено навмисному самоушкодженню (самогубству) та випадкам ушкоджень з невизначеним наміром. Описано статистичні категорії та ознаки, згідно з якими збирають дані щодо випадків смерті від навмисного самоушкодженняв Україні. Здійснено часткове порівняння цих показників із показниками інших країн, зокрема, США та країн Європейського Союзу.

Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект

Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної роботи зі студентами закладів вищої освіти, що мають враховуватися під час розроблення кримінологічних заходів запобігання вчиненню цією категорією молоді корисливо-насильницьких злочинів проти власності.

Методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування діяльності територіальних органів національної поліції

Розглядаються методологічні та методичні засади кримінологічного обслуговування
діяльності територіальних органів Національної поліції. На підставі комплексного підходу
до аналізу методологічних засад дослідження злочинності, як специфічного юридично-
правового явища, визначається специфіка кримінологічних досліджень у контексті
наукових підходів до об’єктивного пізнання державно-правових процесів.

Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект

Наведено історичний екскурс щодо етимології поняття корупції. Обґрунтовано, що її виникнення пов’язано з формуванням держави та права, становленням окремих соціальних груп осіб, які виконували владні функції. 
Розглянуто ознаки корупції у сучасному суспільстві. Досліджено політичний, соціально-економічний, правовий та моральний аспекти корупційної поведінки. Узагальнено, що корупція різноманітна у своїх проявах, що ускладнює формулювання універсального визначення поняття корупції, яке б уміщувало увесь спектр її сутнісних ознак.