аномалії сили тяжіння

Роль систем припливів глобальних моделей геоїда у визначенні висот методом GNSS-нівелювання

При застосуванні методу GNSS-нівелювання існує багато чинників, які можуть суттєво позначитися на точності визначення висот. В загальному можна виділити ті, які пов’язані з процесом GNSS-спостережень та їх опрацюванням, та ті, які пов’язані з вибором моделі висот геоїда/квазігеоїда. В цій роботі увагу зосереджено на аспектах точності GNSS-нівелювання при виборі глобальних моделей геоїда. Зокрема, для кращого забезпечення точності важливо розуміти яку роль відіграє вибір системи припливів висот глобальних моделей геоїда.

Апроксимація аномалій сили ваги методом ASHA на територію Арктики

Розглянуто методику побудови локального гравітаційного поля аномалій сили ваги з використанням техніки spherical cap harmonic analysis (SCHA). Цей підхід передбачає використання приєднаних функцій Лежандра цілого степеня і дійсного порядку. Ці функції формують дві системи функцій. у кожній із цих систем вони є ортогональними між собою на “шапці” сфери. Проте в загальному ці функції не є ортогональними. Тому для використання обох систем функцій традиційно використовують спосіб найменших квадратів. Проте для високих порядків досить складно знаходити власні числа даних функцій та їхню норму.

Моделі розподілу мас масконів Місяця, побудовані з використанням неперервного вейвлет-перетворення

Розглянута методика побудови двомірної моделі розподілу щільності з використанням безперервного вейвлет-перетворення і проведено апробацію цієї методики на профілях аномалій сили тяжіння, що проходять через центри головних масконів Місяця.