поглинання

Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної ємності підприємства та експортної діяльності

Проаналізовано сучасний стан експорту результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. На підставі отриманих результатів ідентифіковано низький рівень розвитку технологічного експорту в Україні на фоні існування інноваційної ємності вітчизняних бізнес-структур. З метою активізації експортної діяльності та подальшого нарощення інноваційної ємності українських підприємств розроблено та обґрунтовано циркулярну модель взаємозв’язку інноваційної ємності та експортної діяльності.

Чинники, що впливають на ефективність кислотоутворення в технології нітратної кислоти

На підставі експериментальних досліджень та обстежень агрегатів виробництва нітратної кислоти в промислових умовах встановлені закономірності процесу протікання окиснення NO за динамічних умов в газовій фазі та на поверхні розподілу фаз, в тому числі в присутності насадкових елементів.

Kinetics of High-Temperature Interaction of Titanium Alloys with a Carbon-Containing Gaseous Medium

Due to their excellent complex of physical, chemical, and mechanical properties, titanium alloys are unique materials for many branches of industry. An important feature of titanium is its high reactivity concerning the interstitial chemical elements (oxygen, nitrogen, and carbon). The absorption of interstitial elements by titanium alloys causes change in physical and mechanical properties of alloys and articles which are made of them. It should be noted that the titanium alloys are classified, in particular, by the compositions of their structures.

Вплив атмосфери на послаблення лазерного променя при скануванні місцевості

Розглянуто чинники, що впливають на ослаблення лазерного випромінювання в атмосфері. Розраховані коефіцієнти аерозольного послаблення і коефіцієнти молекулярного розсіювання лазерного сигналу.