Циркулярна модель взаємозв’язку інноваційної ємності підприємства та експортної діяльності

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано сучасний стан експорту результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. На підставі отриманих результатів ідентифіковано низький рівень розвитку технологічного експорту в Україні на фоні існування інноваційної ємності вітчизняних бізнес-структур. З метою активізації експортної діяльності та подальшого нарощення інноваційної ємності українських підприємств розроблено та обґрунтовано циркулярну модель взаємозв’язку інноваційної ємності та експортної діяльності.

 1. The  World  Bank  Open  Data  (2017).  “Medium  and  High-Tech  Industry.  United  Nations  Industrial Development                   Organization                       (UNIDO),           Competitive           Industrial          Performance            (CIP)        database”.           URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.TECH.ZS.UN?locations=UA-TO&most_recent_year_desc=false (accessed at 15 February 2020).
 2. Bloomberg (2019). “Bloomberg Innovation Index.Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation”. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year- streak-as-most-innovative-nation (accessed at 18 March 2020).
 3. The Global Innovation Index (2019). “Report: The Global Innovation Index Rankings 2019”. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report# (accessed at 3 March 2020).
 4. The World Economic Forum (2019). “The Global Competitiveness Report 2019”. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed at 22 February 2020).
 5. The European Commission (2019). “The European innovation scoreboard 2019”. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (accessed at 7 March 2020).
 6. Кабінет Міністрів України (2017). Розпорядження про схвалення Експортної стратегії України на 2017–2021 рр. від 27 грудня 2017 р.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80 (станом на 10 лютого 2020 р.).
 7. Mińska-Struzik Ewa (2014). Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport , Warszawa, Difin SA.
 8. Salomon R. and Shaver J. M. (2005). „Learning by Exporting: New Insights from Examining Firm Innovation”, Journal of Economics and Management Strategy, 14(2), 431–460.
 9. Blalock G. and Getler P. (2004). „Learning from exporting revisited in a less developed country”, Journal of Development Economics, 75, 397–416.
 10. Aw B. Y., Roberts  M. J. and Winston  T. (2007). „The complementary role of exports  and R&D investments as Sources of Productivity Growth”, The World Economics, 30(1), 83–104.
 11. Polski Instytut Ekonomiczny (2019). Liderzy rewolucji technologicznej w polskim eksporcie, Warszawa, Polski Instytut Ekonomiczny.
 12. Косцик Р. С. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність, значення та принципи здійснення // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Серія: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. – 2012, № 727. – С. 320–328. 
 13. Ванькович Л. Я. Сутність поняття “дифузія результатів інноваційної діяльності підприємства // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Серія: “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. – 2016, № 851. – С. 134–139.