Вплив атмосфери на послаблення лазерного променя при скануванні місцевості

2013;
: стоp. 49 - 53
Надіслано: Травень 12, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто чинники, що впливають на ослаблення лазерного випромінювання в атмосфері. Розраховані коефіцієнти аерозольного послаблення і коефіцієнти молекулярного розсіювання лазерного сигналу.

  1. Бабушка А.В. Методика відтворення контурів гідрографічних об‘єктів за даними авіаційного лазерного сканування / Бабушка А. // Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК “Сучасні досягнення  геодезичної науки та виробництва”, випуск ІІ (22), ви-ва НУ “Львівська політехніка”, 2011. – С. 188-192.
  2. Бабушка А.В. Особливості відбиття лазерного променя від водних об’єктів / Бабушка А. // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання”. Випуск 76. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2012. – С. 66-70.
  3. Бурштинська Х.В. Використання даних лазерного сканування для побудови цифрових моделей рельєфу гідрографічних мереж гірських систем / Бурштинська Х., Бабушка А., Василиха І.. Пікулик С. // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Геодезія, картографія і аерофотознімання”. Випуск 71. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2009. – С. 146-152.
  4. Данилин И.М. Лазерная локация земли и леса / Данилин И.М., Медведєв Е.М., Мельников С.Р. – Красноярськ, 2005. – 182 с. 5.
  5. Козинцев, М.Л. Основы импульсной лазерной локации: Учеб. пособие для вузов / В.И. Козинцев, М.Л. Белов, В.М. Орлов и др..: под ред.. В.Н. Рождествина. – М.: Узд-во МГТУ им. Н.Э. Баумена, 2006. – 512 с.: ил. – (Электроника).
  6. Тимофеев Ю.М. Основы теоретической атмосферной оптики / Тимофеев Ю.М., Васильев А.В. // Учебно-методическое пособие. – Санкт Петербург, 2007г. – 152с.
  7. Chris Hopkinson, Alain Pietroniro and John W. Pomeroy, editors HYDROSCAN: Airborne laser mapping of hydrological features and resources // Saskatoon, SK., Sept. 22, 2006. – 376 р.
  8. Prilutsky Oleg F., Fomenkova M.N. Laser Beam Scattering in the Atmosphere / Science  and Global  Security, 1990, Volume 2, No. 1,  рр. 79-86.
  9. Wolfe, W. and Zissis, G. J. The infrared handbook. The Infrared Information Analysis Center. Enviromental Research Institut of Michigan, 1989. – 1700p.
  10. http://encyclopaedia.biga.ru