геоінформаційні системи і технології

Методика дослідження зміщень русла ріки Дністер

В роботі розглянута методика досліджень руслових зсувів річки Дністер. Моніторинг річки проведений в межах сіл Тершів і Бусовисько і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Запропоновано концептуальну модель дослідження руслових зсувів, яка базується на використанні даних космічної зйомки, аерозйомки, лазерного сканування, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і четверичной відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт.

Розроблення туристичного маршруту “Шляхами Князя Лева” засобами ГІС

Розроблено туристичний маршрут, який проходить по рекреаційній території у верхній течії річки Дністер. Туристичний маршрут, його характеристики та основні туристичні об'єкти нанесені на космічний знімок GeoEye.