Методика дослідження зміщень русла ріки Дністер

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

В роботі розглянута методика досліджень руслових зсувів річки Дністер. Моніторинг річки проведений в межах сіл Тершів і Бусовисько і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Запропоновано концептуальну модель дослідження руслових зсувів, яка базується на використанні даних космічної зйомки, аерозйомки, лазерного сканування, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і четверичной відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт. Аналіз зсувів вказує на значні зміни конфігурації русла. Для досліджень використана геоінформаційна система ArcGІS 9.3.

1.    Шевчук В.М. Методика моніторингу рік на урбанізованих територіях / В.М. Шевчук, Х.В. Бурштинська//  
2.    Ободовский А. Г. Продольные профили основных водотоков в бассейне Днестра в контексте определения направленности вертикальных деформаций русла / [А. Г. Ободовський, З. В. Розлач, Ю. М. Легкая, А. И. Дементенко] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – 2008. – Т. 15. – С. 43–53. 
3.    Кирилюк О. В. Обґрунтування проведення моніторингу руслових процесів для оцінки ступеню стійкості русел малих річок / О. В. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. збірник. – 2006. – Т. 11. – С. 142–148. 
4.    Приймаченко Н. В. Особливості орографічних та гідрометеорологічних умов формування дощових паводків у басейні Дністра та вплив їх стоку на руслові процеси / Н. В. Приймаченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – 2006. – Т.11. – С. 197–202. 
5.    Приймаченко Н. В. Залежність максимального стоку дощових паводків у басейні Дністра від орографічних та гідрометеорологічних умов / Н. В. Приймаченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. –2006. – Том 9. – С. 71–77. 
6.    Сусідко М. М. Орографія місцевості та гідрометеорологічні умови – основні чинники формування паводкового режиму в Карпатах / М. М. Сусідко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Наук. Збірник. – 2000. – Том 1. – С. 203–206. 
7.    Швець Г. І. Характеристики водності річок України / 
Г. І. Швець – К.: Наук. думка, 1964. – 190 с. 
8.    Швебс Г. І. Каталог річок і водойм України / Г. І. Швебс, М. І. Ігошин. – Одеса: Астропринт, 2003. – 389 с. 
9.    Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat TM / ETM+ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html