мережа

WifiZoneCloud: A Cloud-Based Wi-Fi Hotspot Platform

Today, there are millions of Wi-Fi hotspots available by diverse service providers such as operators, public spaces, enterprises, and even cities. With the developments on OpenRoaming approach, cloud federation, automatic global roaming, efficient user onboarding and network automation have become important requirements for stakeholders within the ecosystem.

Принципи моніторингу та керування у мережі зарядних станцій електричних автомобілів

Досліджено принципи побудови, моніторингу, керування та організацію безпеки у мережі зарядних станцій електричних автомобілів. Запропоновано використання елементів сучасних клієнт-серверних технологій та елементів кіберфізичних систем у таких мережах. Розроблено базову структуру кіберфізичної системи керування мережею зарядних станцій. Розроблено та досліджено серверні та клієнтські засоби мережі. Наведено структурні та функціональні рішення серверної та клієнтської частин. Проаналізовано потенційні вразливості мережі до кібератак.

Аналіз особливостей інтернет-порталу аматорських спортивних ігор

Метою статті є розроблення Web-порталу соціальних мереж для побудови не лише соціальної діяльності і зв’язку, а й розвитку та просування активного способу життя серед людей різного віку і статусу. Визначено основні цілі розроблення інформаційної системи побудовою дерева рішень. Реалізовано UML-моделювання системи створенням діаграм USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, також здійснено постановку задачі та завдання. Розроблено сайт на основі системного аналізу предметної області, проаналізовано помилки, виявлено і вилучено всі дефекти.

ПРОБЛЕМИ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕДАВАННЯ

У нових економічних умовах через обмеженість енергоресурсів в Україні, а також приватизації окремих енергетичних об’єктів втрати електроенергії перетворилися зі звичайного звітного показника на один з важелів керування економічною ефективністю роботи підприємств енергетичної галузі. Серед об’єктів, де спостерігаються надмірні втрати потужності та електроенергії, розподільні електричні мережі раніше не привертали особливої уваги. Важливішим у них було забезпечення необхідного рівня надійності електропостачання споживачів.

Аналіз якості мережевого розв’язку в активних GNSS мережах

На основі проведеного експериментального дослідження на активній мережі UA-EUPOS / ZAKPOS показана залежність якості мережевого рішення від відстані між базовими GNSS станціями.