ПРОБЛЕМИ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕДАВАННЯ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У нових економічних умовах через обмеженість енергоресурсів в Україні, а також приватизації окремих енергетичних об’єктів втрати електроенергії перетворилися зі звичайного звітного показника на один з важелів керування економічною ефективністю роботи підприємств енергетичної галузі. Серед об’єктів, де спостерігаються надмірні втрати потужності та електроенергії, розподільні електричні мережі раніше не привертали особливої уваги. Важливішим у них було забезпечення необхідного рівня надійності електропостачання споживачів. До того ж ці мережі конструктивно не пристосовані до оптимального керування, оскільки не мали ні засобів телеінформації про параметри поточного режиму, ні засобів керування останніми. Рівень енергоспоживання, ощадливе використання електроенергії на сьогодні є одним з визначальних чинників в економіці будь-якої країни, а особливо країни, де наявний гострий дефіцит енергоносіїв. Підвищений рівень втрат електроенергії під час її транспортування та розподілу зумовлений низкою причин. Вирішення проблеми зниження втрат електроенергії потребує попереднього їх всебічного аналізу та структурування з метою знаходження першопричин і визначення найефективніших напрямів виходу зі ситуації, що склалася. Враховуючи сутність комерційних втрат пряме їх визначення, навіть приблизне, є неможливим або пов’язане зі значними капіталовкладеннями. З іншого боку, технологічні втрати, за відповідного інформаційного забезпечення, можуть бути визначені достатньо точно, а це дає змогу опосередковано аналізувати і комерційну складову втрат. Крім того, наявність інформації про поточні значення втрат потужності в електричних мережах надає можливість розв’язання низки інших експлуатаційних задач.

1. Sectoral methodological recommendations for the formation of the cost of production, transmission and supply of electric and thermal energy. (2001) - L .: ORGRES. - 97 p. 2. Lezhniuk P.D., Lesko V.O. (2010) Estimation of the sensitivity of power losses in electric networks.: Monogr.  120 p. 3.Burbelo M.Y., Melnychuk L.M. (2008) Stimulation of loss reduction in networks: a monograph.  UNIVERSUM – Vinnytsya. 4.Financial-economic annual report for Western EU in 2014. 5. Financial and economic annual report for Western Europe for 2015. 6. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Lvivoblenergo" for 2012. 7. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Lvivoblenergo" for 2013. 8. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Lvivoblenergo" for 2014. 9. Report on production and financial-economic indicators of PJSC "Pikarpattyaoblenergo" for 2012. 10. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Pikarpattyaoblenergo" for 2013. 11. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Pikarpattyaoblenergo" for 2014. 12. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Zakarpattyaoblenergo" for 2012. 13. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Zakarpattyaoblenergo" for 2013. 14. Report on production and financial and economic indicators of PJSC "Zakarpattyaoblenergo" for 2014. 15. Annual financial report of PJSC "Lvivoblenergo" for the year of 2012. 16. The annual financial report of PJSC "Lvivoblenergo" for 2013. 17. The annual financial report of PJSC "Lvivoblenergo" for 2014. 18. Annual financial report of PJSC "Prykarpattyaoblenergo" for 2012. 19. Annual financial report of PJSC "Prykarpattyaoblenergo" for 2013. 20. Annual financial report of PJSC "Prykarpattyaoblenergo" for 2014. 21. Annual financial report of PJSC "Zakarpattyaoblenergo" for the year of 2012. 22. The annual financial report of PJSC "Zakarpattyaoblenergo" for 2013. 23. Annual financial report of PJSC "Zakarpattyaoblenergo" for 2014. 24. Vershinina SI, Gamazin SI, Holonov Yu.M., Kireeva E.A. (1972) Handbook for the power supply of industrial enterprises. Pod. Ed. A.A. Fedorova, G.V. Serbinovsky Kn. 2. - M .: Energy, 528p.