кадастрової оцінки територій

Систематизація територій за показниками деформації земної поверхні

Обґрунтовано необхідність оцінки деформованого стану земної поверхні як складової частини кадастрової оцінки територій з активними геодинамічними процесами. Запропоновано методику систематизації таких територій за показниками деформації і наведено деякі попередні результати її апробації.

Застосування проблемно-орієнтованих ГІС-технологій для цілей кадастрової оцінки нерухомості

Для організації ГІС кадастрової оцінки нерухомості необхідно вирішити питання формалізації опису функціональних зв'язків об'єкта оцінки з міським середовищем, а також зв'язків з ринковим середовищем для визначення потоків доходів і витрат даного об'єкта оцінки та адекватного перетворення і використання цієї інформації.