руслові зміщення

Методика моніторингу рік на урбанізованих територіях

Розглянуто методику проведення моніторингу руслових зсувів річок на урбанізованих територіях. Моніторинг проведено на прикладі річки Стрий в межах міста та прилеглих сіл і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Методика моніторингу базується на використанні даних космічної зйомки, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і карт четверичтинних відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт. Аналіз зсувів вказує на значні зсуви русла річки, в середньому до 50-60 метрів.

Методика дослідження зміщень русла ріки Дністер

В роботі розглянута методика досліджень руслових зсувів річки Дністер. Моніторинг річки проведений в межах сіл Тершів і Бусовисько і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Запропоновано концептуальну модель дослідження руслових зсувів, яка базується на використанні даних космічної зйомки, аерозйомки, лазерного сканування, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і четверичной відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт.