комерційна нерухомість

Дослідження методів визначення зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості

TМета. Актуальним є вирішення проблеми розрахунку сукупного зносу об’єкта нерухомості, а особливо зовнішнього зносу, як мало дослідженого і описаного у наукових публікаціях. Недоліком існуючих методів (окрім методу парних порівнянь) визначення зовнішнього зносу є необхідність накопичення оцінювачем великої кількості даних продажу або оренди аналогічних об’єктів нерухомості, що у сучасних ринкових умовах України досить складно здійснити.

Застосування багатовимірної моделі методу парних продаж для дослідження ринкової вартості об’єктів комерційної нерухомості на рівні обласного центру

Розглядається дослідження ринкової вартості об'єктів комерційної нерухомості на рівні обласного центру із застосуванням техніки розрахунку поправочних коефіцієнтів методом багатофакторної регресії.