Застосування багатовимірної моделі методу парних продаж для дослідження ринкової вартості об’єктів комерційної нерухомості на рівні обласного центру

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглядається дослідження ринкової вартості об'єктів комерційної нерухомості на рівні обласного центру із застосуванням техніки розрахунку поправочних коефіцієнтів методом багатофакторної регресії.

1. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости: Учебное пособие. Пер. с англ. –М.:РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994.-231с. 
2. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: підручник / Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха – Київ: „Профі”, 2002. – 256с. 
3. Драпіковський О. Практикум з оцінки міських земель /  Драпіковський О., Іванова І. – Київ: „Українська академія державного управління”, 1998. –113с. 
4. Перович Л.М. Оцінка нерухомості: навчальний посібник / Перович Л.М., Губар Ю.П. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2010. - 296 с. 
5. Губар Ю. Визначення оптимального обсягу вибірки об’єктів-аналогів для отримання достовірних результатів оцінки нерухомості / Ю. Губар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2012. - № І (23)-С. 240-243. 
6. Губар Ю. Вплив ринкових факторів на вартість земель в локальних районах міста Львова / Ю. Губар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2008.-№ ІІ(16) - С. 157 - 162. 
7. Губар Ю. П. Застосування математичного апарата в методичному підході, що грунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок / Ю. П. Губар // Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2007. - № 69. - С. 157-163. 
8. Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи / Кендалл М. // М.: Наука,- 1973.-809с.