конфлікт на Сході України

Долання евфемізації в “мові війни” українського медійного та політичного дискурсу

Кризовий стан українського офіційного дискурсу в засобах масової інформації аналізується в аспекті невизначеності номінацій: збройного конфлікту, його сутності та сторін, статусу окупованих територій України.

Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння

Розглянуто історико-правові причини конфлікту в Югославії порівняно з
конфліктом на Сході України. Доведено, що в окремих випадках причини конфліктів
збігаються і вони викликані, передусім, намаганням більшої нації-лідера не допустити
виходу меншої нації зі сфери її впливу. Водночас існує багато інших причин, які можна
зарахувати до історичних, а також правових, які сприяли розгортанню обох конфліктів.
Визначено, що обидва конфлікти мають і політичні, й інші аспекти, але в окремих
напрямах вони різні.
 

Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.)

Розглянуто історико-правові причини конфлікту в Югославії порівняно з
конфліктом на Сході України. Доведено, що в окремих випадках причини конфліктів
збігаються і вони викликані, передусім, намаганням більшої нації-лідера не допустити
виходу меншої нації зі сфери її впливу. Водночас існує багато інших причин, які можна
зарахувати до історичних, а також правових, які сприяли розгортанню обох конфліктів.
Визначено, що обидва конфлікти мають і політичні, й інші аспекти, але в окремих
напрямах вони різні.
 

SWOT-аналіз енергетичної безпеки України

Розглянуто проблему реформування енергетичного сектору України, що викликана глобальними, регіональними та локальними тенденціями у енергетичній сфері та зміною політичних, економічних та безпекових пріоритетів України у контексті російсько-українського конфлікту.