Українська Держава

Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності

Проаналізовано чинники негативних впливів на процес державного управління за роки відродження незалежності Української держави. Запропоновано підходи щодо підвищення дієвості реалізації державного управління в Україні за умов прояву зовнішніх та внутрішніх загроз і викликів сучасності.

Зовнішньополітичні орієнтири України у геополітичних візіях Дмитра Андрієвського (20-30-і роки ХХ ст.)

Метою даної роботи є аналіз геополітичних візій Дмитра Андрієвського щодо зовнішньополітичних орієнтирів України, її геополітичного позиціонування як у регіоні Східної Європи, так і у масштабах широкого діапазону міжнародної політики. У своїх геополітичних візіях Д. Андрієвський  надає Україні місце регіонального лідера Східної Європи, стабільного та надійного безпекового центру на східних кордонах Європейського співтовариства супроти агресивної політики Москви.

Cтановлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект

Досліджено законодавчий аспект правового регулювання громадянства в українських національних державних формаціях 1917–1921 рр. Встановлено, що проблемі законодавчого регулювання інституту громадянства українські державні формації загалом приділяли недостатньо уваги, а недооцінка самого фактора громадянства в контексті забезпечення інтересів власне етнічних українців певною мірою призвела до того, що українці втратили власну національну державність.