радянська влада

Застосування радянською владою «м’якої сили» у зміцненні державного співробітництва між Українською РСР і Французькою Республікою

Розглянуто підготовку та проведення радянськими керівниками української виставки на Марсельському ярмарку. Вивчено досвід управління українського радянського керівництва у досягненні поставлених завдань. Подано конкретні пропозиції щодо ефективності державного співробітництва України і Французької Республіки.

Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.)

Проаналізовано роль К. Шептицького у вирішенні релігійних та церковних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.). Доведено, що вагоме значення у досліджуваний період мала орієнтація архимандрита Климентія на консолідацію духовенства й реалізацію національних прагнень українства, що стало визначальним для збереження церковно-релігійного комплексу УГКЦ у період його руйнування у другій половині 40-х років ХХ ст. Аналіз документів однозначно свідчить про те, що К.