спеціальні знання

Про можливість проведення деяких видів експертиз у справах про дтп до відкриття кримінального провадження

  У статті досліджено можливість проведення деяких видів експертиз у справах про ДТП до відкриття кримінального провадження, розглянуті дискусійні питання з цього приводу, що стосуються порушення особистих інтересів учасників на стадії відкриття кримінального провадження та невиправданого затягування прийняття рішення про відкриття кримінального провадження або про відмову в ньому.

Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз

У статті розглянуто комплексні судові експертизи, як метод встановлення доказів.
З’ясовано поняття та зміст комплексних судових експертиз, які використовуються у
судочинстві. Здійснено аналіз окремих нормативних актів, які встановлять правову
основу організації з проведення комплексних експертних досліджень. Розглянуто
основні форми здійснення комплексної експертизи в кримінальних провадженнях.

Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства

Розкрито поняття та суть спеціальних знань, що їх використовують під час роз-
слідування вбивств. Визначено напрями використання спеціалістів під час огляду місця
події. Окреслено основні завдання спеціаліста, який залучають до огляду вчинення міс-
ця вбивства. Розглянуто діяльність спеціаліста щодо виявлення, фіксування та вилу-
чення слідів злочину під час огляду місця події.

Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності

У статті розглянута сутність професії судового експерта та природа експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, впровадження в експертну практику технічних новацій вимагає постійної уваги до розвитку професійного рівня судових експертів.

Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності

Розглянуто сутність професії судового експерта та природу експертних досліджень відповідно до сучасних вимог судово-слідчої практики. Збільшення кількості судових експертиз, виникнення нових її родів та видів, упровадження в експертну практику технічних новацій потребує постійної уваги до підвищення професійного рівня судових експертів.