Про можливість проведення деяких видів експертиз у справах про дтп до відкриття кримінального провадження

Volodymyr Baranyak “On the possibility of conducting certain types of examinations in cases about road accidents before the opening of criminal proceedings ”
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

  У статті досліджено можливість проведення деяких видів експертиз у справах про ДТП до відкриття кримінального провадження, розглянуті дискусійні питання з цього приводу, що стосуються порушення особистих інтересів учасників на стадії відкриття кримінального провадження та невиправданого затягування прийняття рішення про відкриття кримінального провадження або про відмову в ньому. Розглянута пропозиція дозволити провадження деяких видів судових експертиз у стадії відкриття кримінального провадження з метою перевірки заяв та повідомлень про вчинення кримінального правопорушення на основі діючої практики призначення судово-медичних експертиз у деяких категоріях справ та проведення огляду місця події. Висловлена думка щодо відсутності підстав для не надання дозволу на проведення експертизи до відкриття кримінального провадження з огляду створення небезпечного прецеденту порушення закону в частині обов'язкової умови проведення слідчих дій тільки у відкритому кримінальному провадженні.

Призначення та проведення експертизи до відкриття кримінального провадження насамперед стосується експертиз за фактами ДТП, коли без використання спеціальних знань практично неможливо встановити ознаки складу злочину та вирішити питання щодо відкриття кримінального провадження.

У статті зроблений висновок про те, що проведення експертизи до відкриття кримінального провадження не порушує особисті інтереси учасників, які на цій стадії ще не отримали свого процесуального статусу. На відміну від попереднього дослідження лише виконання експертизи в повному обсязі забезпечує законодавчі вимоги щодо доказового вирішення спеціальних питань. Пропонується з метою отримання доказової інформації під час вирішення питання про обґрунтованість відкриття кримінального провадження на законодавчому рівні передбачити можливість проведення деяких видів експертиз, зокрема, під час подій, пов'язаних з пожежами, вибухами, транспортними та технологічними аваріями тощо.

1. Nagnoinii, Ya. P. (1967). Pro mozhlyvist pryznachennia sudovoi ekspertyzy do porushennia kryminalnoi spravy. [On the possibility of appointing a forensic examination before initiating a criminal case]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza. Vip. 4. P.176. [in Ukrainian].

2. Kochura, O. O. Vykorystannia spetsialnykh znan u kryminalnomu protsesi [Use of special knowledge in the criminal process]. Materialy kruhl. stolu (s. 174-177). 17 chervnia, 2021, Kharkiv, Ukraina [in Ukrainian].

3. Stepaniuk, R. L. (2014). Poniattia spetsialnykh znan u kryminalnomu provadzhenni. [The concept of special knowledge in criminal proceedings]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka. (spetsvyp.), P.38–42 [in Ukrainian].

4. Shepitko, V. Yu. (2014). Problemy vykorystannia spetsialnykh znan kriz pryzmu suchasnoho kryminalnoho sudochynstva v Ukraini. [Problems of using special knowledge through the prism of modern criminal justice in Ukraine]. Sudova ekspertyza. (1), P.11–18. [in Ukrainian].

5. Honcharenko, V. H. (2007). Spetsialni znannia: henezys, predmet, rivni, formy vykorystannia v dokazuvanni. [Special knowledge: genesis, subject, levels, forms of use in proof]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. (2 (9)), P.22–34. [in Ukrainian].

6. Saltevskyi, M. V. (2005). Kryminalistyka (u suchasnomu vyhliadi) [Forensics (in its modern form)]: pidruchnyk. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

7. Diachuk, V. I., Klymchuk, M. P., Hubska, O. A. (2012). Vykorystannia spetsialnykh znan pry rozsliduvanni dorozhnotransportnykh pryhod [The use of special knowledge in the investigation of traffic accidents]: Kyiv [in Ukrainian].