авторське право

Захист комп’ютерного програмного забезпечення в системі авторського права

Розробка програмного забезпечення за останні десятиліття демонструє темп змін, яких не бачили з часів промислової революції. Програмне забезпечення впливає практично на всі аспекти людського життя в усіх частинах світу. З точки зору прав інтелектуальної власності, дискурс і дебати зосереджуються не лише на тому, як програмне забезпечення має бути захищене, але й на безлічі питань, що відображають багато аспектів, які програмне забезпечення відіграє в цифровому розповсюдженні творчого контенту.

Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі

Проаналізовано проблему охорони авторських прав у цифровому середовищі,
оскільки захист авторських прав не обмежується захистом друкованих видань. Новітні
технології дали нові цифрові засоби для зберігання та передавання інформації, до яких
потрібно застосовувати законодавчі акти, щоб сприяти їх захисту.
Значна частина наукових видань основана на змісті, який визначають науковці
щодо використання авторських прав без оплати. Саме цей зміст “викуповується”
системою вищої освіти та стає предметом власності бібліотек та навчальних закладів.

Права інтелектуальної власності у науково-педагогічній діяльності та їх захист

Розглянуто ситуацію у сфері інтелектуальної власності в Україні, розкрито поняття об’єктів інтелектуальної діяльності та авторських прав, обґрунтовано необхідність захисту інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників, окреслено подальші тенденції щодо захисту отриманих результатів інтелектуальної діяльності, запропоновано створення ефективної системи правового регулювання інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників.

Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права

Досліджено проблеми, пов’язані з відношенням між суб’єктом фотографування та фотографом у контексті авторського права. Розглянуто також ситуації при використанні фотографій, на яких зображені суб’єкти фотографування, третіми особами.

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні

Розглянуто питання поняття та змісту проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності під час досудового розслідування. Охарактеризовано порядок проведення судової експертизи  у сфері інтелектуальної власності. Наведено основні види судових  експертиз  у сфері інтелектуальної власності. Окреслено завдання судового експерта під час  дослідження об’єктів інтелектуальної власності.