Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано проблему охорони авторських прав у цифровому середовищі,
оскільки захист авторських прав не обмежується захистом друкованих видань. Новітні
технології дали нові цифрові засоби для зберігання та передавання інформації, до яких
потрібно застосовувати законодавчі акти, щоб сприяти їх захисту.
Значна частина наукових видань основана на змісті, який визначають науковці
щодо використання авторських прав без оплати. Саме цей зміст “викуповується”
системою вищої освіти та стає предметом власності бібліотек та навчальних закладів.
Саме тому останні зусилля щодо розроблення альтернативи. Моделі публікацій
привертають все більше уваги в наукових групах та навчальних закладах.

1. Zakon pro avtors`ke pravo ta sumizhni prava [Law on copyright and related
rights]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-122. Lessig L. Vil`na kul`tura [Free culture]/ Per. O. Dany`lova pid
red. V. Il`yina. – M.: Pragmaty`ka kul`tury`, 2007. ISBN 5-98392-009-X. 3. Kodeks ety`ky` IFLA dlya bibliotekariv
ta inshy`x informacijny`x pracivny`kiv [CodeofEthicsforlibrariansandother information-related
personnel]https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/ukrainiancodeofeth.... Berns`kakonvenciya
pro oxoronu literaturny`x i xudozhnix tvoriv [BernConventionontheprotectionofliteraryandartisticworks]
Pary`z`ky`j Akt vid 24 ly`pnya 1971 roku zmineny`j 2 zhovtnya 1979 roku Status Konvenciyi dy`v.( 995_a87 ).
19715. Ugoda pro torgovél`ni aspékty` prav intelektuál`noyi vlásnosti [Agreementontrade related aspects of
intellectual property rights] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_0186. Zakon pro avtors`ke pravo v cy`frovu
epoxu [Law on copyright in cyber society]https://www.congress.gov/bill/105th-congress/house-bill/2281/text/enr7.
Pozy`ciya IFLA z py`tan` avtors`kogo prava u cy`frovomu seredovy`shhi
[OnthepositionofIFLAoncopyrightindigitalenvironment]: Dokument sxvaleno vy`konavchy`m byuro IFLA na 66-j
General`nij konferenciyi v Yerusaly`mi, Izrayil` (13–18 serp. 2000 r.) [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu:
http://www.nbuv.gov.ua/node/1835.

Rymarchuk R., Rimarchuk G. "On the particularities and legal restrictions to apply copyright at digital marketplace" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/particularities-and-legal-restrictions-apply