внутрішньо переміщені особи

Деякі питання соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану

У статті проаналізовано соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб. На основі аналізу чинного законодавства, сучасних наукових досліджень запропоновано визначення поняття «внутрішньо переміщені особи». Зазначено причини вимушеної міграції та їх вплив на соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Захист прав та законних інтересів дітей під час війни в Україні

З’ясовано, що
УДК 340.12
Ігор Коваль
доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” кандидат юридичних наук, доцент
 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ
ihor.m.koval@lpnu.ua ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5332-6958
  ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  © Коваль І., 2023

Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

Діяльність міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини за умов російсько-українського конфлікту (науково-дослідна стаття)

Досліджено роль міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини в Україні, особливо в контексті війни, котра зараз відбувається на Сході України. Дослідження охоплює результати діяльності Міжнародної федерації прав людини, Міжнародної амністії, Human Rights Watch, Міжнародний комітет Організації Червоного Хреста та інших неурядових організацій, що привертають увагу громадян та урядів з усього світу до порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права у зоні конфлікту.

Реалізація права на освіту внутрішньо переміщеними особами

У статті досліджено проблеми здійснення права на освіту дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Здійснено аналіз законодавчих актів України в частині реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб. Окреслено коло проблем, з якими стикаються ВПО та територіальні громади при реалізації права на освіту.