Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Pavliv-Samoyil N. P. "Forced migration: international standards of internally
displaced persons in the national legislation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

1. Kudria I. Zakhyst ta vidnovlennia prav vnutrishno peremishchenykh osib: mizhnarodni
standarty ta natsionalnyi dosvid [Protection and restoration of the rights of internally displaced persons:
international standards and national experience]. Kruhlyi stil Instytutu zakonodavstva VRU (26 liutoho
2016 r.). URL: http://veche.kiev.ua/journal/5195/ (data zvernennia: 4.11.2019) [in Ukrainian]. 2. Krak40
hmalova K. O. Stan doslidzhen statusu vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini [Status of studies on
the status of internally displaced persons in Ukraine]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava.
Administratyvne pravo i protses. Finansove pravo. Informatsiine pravo. 2015. P. 142–145 [in Ukrainian].
3. Guiding Principles on Internal Displacement. Mode of access. URL: https://drc.ngo/
media/1217434/guiding-principles-on-internal-displacement.pdf (data zvernennia: 4.11.2019). 4. Kozynets
I. H., Shestak L. V. Mizhnarodni standarty zakhystu ta dopomohy vnutrishno peremishchenym
osobam [International standards for the protection and assistance of internally displaced persons]. Molodyi
vchenyi. No. 12 (15). 2014. P. 258–262 [in Ukrainian]. 5. Kassas K. Realizatsiia vnutrishno peremishchenymy
osobamy svoikh prav i svobod [Exercise of rights and freedoms by internally displaced persons].
Aktualni problemy suspilno-politychnykh nauk: zbirnyk materialiv nauk. konf. Vinnytsia, 2018. 377 p.