контур

ЕЛЕМЕНТИ АЛГОРИТМУ RSA В ТЕРНАРНИХ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ ПРИ ШИФРУВАННІ-ДЕШИФРУВАННІ ЗОБРАЖЕНЬ

Відносно шифрування зображення актуальною задачею є реалізація такого використання   алгоритму RSA, щоб:

– не погіршити криптографічну стійкість алгоритму RSA;

– забезпечити повну зашумленість зображення для запобігання використанню методів візуальної обробки зображень.

Рекурентні бінарні перетворення з елементами RSA і додаткове зашумлення під час шифрування/дешифрування зображень.

Запропоновано алгоритм рекурентного шифрування-дешифрування зображень з чітко видимими контурами, бінарними лінійними формами та з використанням елементів алгоритму RSA як найбільш стійкого до несанкціонованого доступу до сигналів.