корпоративні інформаційні системи

Проблеми та перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування

Охарактеризовано особливості і перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування. В статті систематизовано етапи становлення та розвитку автоматизованих інформаційних систем управління підприємств. Наведена характеристика та способи застосування автоматизованих інформаційних систем управління операційною діяльністю підприємств за рівнями управління. Систематизовано особливості запровадження корпоративних інформаційних систем українськими підприємствами за умов євроінтегрування.

Сloud services and their selection algorithm

Описано архітектуру хмарних сервісів та основні технології для алгоритму вибору сервісів (послуг). Аналізовано хмарні обчислення є актуальними для різного виду програмного забезпечення та розподілених обчислень, які ґрунтуються на доступі до Інтернету, що означає, що користувачі можуть отримати доступ до сховищ і програм з віддалених серверів за допомогою web-браузерів чи інших стаціонарних або мобільних терміналів.