реактивна складова адмітансу

ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ІМІТАНСУ

В роботі охарактеризовано проблеми реалізації диференційного методу оцінювання якості продукції з використанням імітансного методу. Реалізується диференційний метод контролю якості через порівняння параметрів імітансу контрольованого та еталонних зразків. Показано, що застосування традиційних вимірювачів CLR-параметрів ускладнює процес реалізації диференційного методу. Такі засоби не можуть безпосередньо вимірювати відносний показник якості. Практично всі моделі таких вимірювальних засобів через один вхідний пристрій вимірюють лише параметри одного об’єкта контролю.

Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів

Складено електричну та математичну модель контролю якості об’єктів неелектричної природи, враховуючи відомі сьогодні прототипи та результати проведених експериментальних досліджень зміни активної та реактивної складових провідності (адмітансу) в частотному діапазоні тестового сигналу. Проведено математичне моделювання складових адмітансу в разі зміни ємності приелектродного шару, опору та ємності об’єкта неелектричної природи у частотному діапазоні тестового сигналу.