Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів

2016;
: pp. 188-196
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Складено електричну та математичну модель контролю якості об’єктів неелектричної природи, враховуючи відомі сьогодні прототипи та результати проведених експериментальних досліджень зміни активної та реактивної складових провідності (адмітансу) в частотному діапазоні тестового сигналу. Проведено математичне моделювання складових адмітансу в разі зміни ємності приелектродного шару, опору та ємності об’єкта неелектричної природи у частотному діапазоні тестового сигналу. Опрацьовано отримані результати зміни активної та реактивної складових провідності, подано рекомендації щодо оптимального частотного діапазону проведення вимірювань та особливостей конструктивних елементів електричної моделі контролю якості об’єктів неелектричної природи.

1. Дамаскин Б. Б. Электрохимия / О. А. Петрий, Г. А. Цирлина. – 2-е изд., испр. и перераб. — М.: Химия, Колос, 2006. – 672 с.

2. Bard A. J., Faulkner L. R. Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications. – N. Y.: Wiley, 2001.

3. Андреев, В. С. Кондукто- метрические методы и приборы в биологии и медицине [Текст] / В. С. Андреев. – М.: Медицина, 1973. – 335 с.

4. Mazur A. Influence of the pre-dam reservoir on the quality of surface waters supplying reservoir “nielisz” [Text] / A. Mazur // TEKA Komisji Ochronyi Kształtowania Środowiska. – 2010. – No. 7. – P. 243–250.

5. Профос П. Измерение в промышленности [Текст]: справ. изд.; в 3 кн. / под ред. П. Профоса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1990. – Кн. 2. – 305 с.

6. Лопатин Б. А. Кондуктометрия [Текст] / Б. А. Лопатин. – Н.: СО АН СССР, 1964. – 182 с.

7. Stolyarcuk P. Electric Sensors for Express-Method Checking of Liquid Quality Level Monitoring [Text] / P. Stolyarcuk, V. Yatsuk, Y. Pokhodylo, M. Mikhalieva, Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Вимірювальна техніка 196 та метрологія, №77, 2016 р. T. Boyko, O. Basalkevych // Sensors & Transducers Journal. – 2010. – Vol. 8, No. 2. – P. 88–98.

8. Міхалєва М. С. Результати експериментальних досліджень модельних водних розчинів новим електричним імпе- дансним методом [Текст] / М. С. Міхалєва // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2010. – № 665. – С. 169–173.

9. Stolyarchuk, P. Multicomponent Liquids’ Research [Text] / P. Stolyarchuk, M. Mikhalieva, V. Yatsuk, Ye. Pokhodylo, O. Basalkevych // Sensors & Transducers Journal. – 2013. – Vol. 148, No. 1. – P. 95–99.

10. Походило Є. В. Імітансний контроль якості [Текст]: монографія / Є. В. Походило, П. Г. Столярчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 164 с.

11. Форейт И. Емкостные датчики неэлектрических величин [Текст] / И. Фо- рейт. – М.-Л.: Энергия, 1966. – 160 с.

12. Pohodylo E. PC-based devices for immittance control of multidimensional objects [Text] / E. Pohodylo, P. Stolyarchuk, M. Chyrka // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. – 2002. – Vol. 51, No. 5. – P. 1133–1136. doi:10.1109/tim.2002.806014.

13. Majewski J. Zastosowanie sensorów pojemnościowych do szybkiej kontroli parametrów roztworów wieloskładnikowych[Text] / J. Majewski, P. Malaczіwskyj, V. Yatsuk, P. Stolyarczuk, M. Michalewa // Przegląd Elektrotechniczny. – 2010. – No. 10. – P. 92–95.

14. Ivakhiv O. Production Quality Testing with Immitance Sensors Using Instrumentation [Text]: materialy konferencijne / O. Ivakhiv, Ye. Pokhodylo, P. Stolyarchuk // VII Konferencja naukowa “Czujniki optoelektronicznei elektroniczne”(COE’2002), 5–8 czerwca 2002. – Rzeszow, 2002. – Vol. 2. – P. 297–300.

15. Мідик І.-М. В. Оцінка якості продукції овочівницт- ва за електричними характеристиками / І.-М. В. Мі- дик // Міжнародний науковий журнал “Технологічний аудит та резерви виробництва”. 2016. – № 3/2 (29). – С. 30–35.

16. Герасим М. Р. Математичне моделю- вання складових адмітансу контактних первинних пе- ретворювачів / М. Р. Герасим, Є. В. Походило // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет “Львівська політехніка”; відпо- від. ред. Ю. М. Рашкевич. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – № 751. – С. 193–198.