measuring instrument

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано сучасний стан розвитку метрологічного забезпечення випробувального устаткування та засобів  вимірювальної  техніки  для  забезпечення  конкурентоздатності  продукції,  безпеки  на  виробництві (радіаційної безпеки), отримання об’єктивної діагностичної  інформації в медичній практиці. Метрологічне забезпечення – це один  із основних етапів виробничого процесу , який впливає на отримання результатів вимірювання та їх якісну оцінку (точності). 

НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

У статті запропоновано новий підхід до визначення необхідності вчасного проведення калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення метрологічної простежуваності результатів вимірювань. Підхід заснований на використанні контрольних карт Шухарта з нанесенням на них ковзних (рухомих) середніх. Розглянуто приклад застосування ковзних середніх для вирішення поставленої задачі.

Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва

Сформовано та систематизовано показники якості продукції овочівництва для розроблення єдиних принципів оцінювання та визначення комплексного показника якості з урахуванням різнопрофільних потреб споживачів. 

Багаторівнева метрологічна перевірка кіберфізичних систем

Проаналізовано особливості функціонування кіберфізичних систем та їх компонентів. Розглянуто можливості під’єднання первинних перетворювачів до кіберфізичних систем. Запропоновано варіанти структурної реалізації кіберфізичних систем. Запропоновано багаторівневу метрологічну перевірку кіберфізичних систем. Запропоновано алгоритми перевірки програмного забезпечення кіберфізичних систем на системному, підсистемному рівнях та на рівні інтелектуальних первинних перетворювачів.