НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

2018;
: pp. 60-63
1
Державне підприємство "всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

У статті запропоновано новий підхід до визначення необхідності вчасного проведення калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення метрологічної простежуваності результатів вимірювань. Підхід заснований на використанні контрольних карт Шухарта з нанесенням на них ковзних (рухомих) середніх. Розглянуто приклад застосування ковзних середніх для вирішення поставленої задачі.

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2. Міжнародний словник основних і загальних термінів в метрології (VIM-3) – http://www.oiml.org/publications/V/V002-200-e10.pdf

3. ILAC-P10:01/2013 Політика ІLAC з простежуваності результатів вимірювань.

4. ДСТУ ILAC-G24/OIML D 10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки.

5. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

6. ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

7. Критерії, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 № 1192, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2015 р. за № 1213/27658.

8. ДСТУ OIMLD 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки.

9. ДСТУ ISO 7870-2:2016 Статистичний контроль. Карти контрольні. Частина 2. Карти Шухарта.

10. Грешилов А. А., Стакун В. А., Стакун А. А., Математические методы построения прогнозов. – М.: Радио и связь, 1997. – 112 с.

11. Захарченко Н. И., Бизнес-статистика и прогнозирование в MS Excel. Самоучитель. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 208 с.