РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

2019;
: pp. 53-57
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано сучасний стан розвитку метрологічного забезпечення випробувального устаткування та засобів  вимірювальної  техніки  для  забезпечення  конкурентоздатності  продукції,  безпеки  на  виробництві (радіаційної безпеки), отримання об’єктивної діагностичної  інформації в медичній практиці. Метрологічне забезпечення – це один  із основних етапів виробничого процесу , який впливає на отримання результатів вимірювання та їх якісну оцінку (точності). 

Розглянуто  перспективи  розвитку  та  вдосконалення  метрологічного  забезпечення  вимірювань  у  промисловості. Метрологічне  забезпечення  вимірювань  у  промисловості (особливо  в  атомній  енергетиці)  повинно  вдосконалюватись  у напрямку  розвитку  методів  бездемонтажного  контролю  метрологічної  чинності  ЗВТ,  зокрема  і  випробувального устаткування, та теорії індивідуального оцінювання метрологічної надійності ЗВТ.

Запропоновано  способи  забезпечення  достовірності  результатів  вимірювань  на  прикладі  вдосконалення метрологічного забезпечення промислових ЗВТ. Вони полягають у:

–  впровадженні  методів  бездемонтажної  метрологічної  перевірки  та  створенні  для  цього  програмно-керованих калібраторів із високою дискретністю відтворення;

– упровадженні в метрологічну практику оцінювання і реєстрування показників метрологічної надійності для ЗВТ;

–  розвитку  теорії  метрологічної  надійності  в  напрямку  створення  методик  об’єктивного  оцінювання  показника метрологічної надійності конкретного ЗВТ.

Підкреслено  необхідність  розроблення  нових  методів  оцінки  джерел  іонізуючого  випромінення,  визначення  їх місця  в  контролі  технологічних  параметрів,  що  дає  змогу  підвищити  рівень  метрологічного  забезпечення  в  атомній енергетиці  та медицині. Для  забезпечення  належної  якості  діагностичної  інформації  чи лікувального  ефекту  необхідно здійснювати регулярний контроль  усіх процесів,  які беруть  участь  в  етапі дослідження,  виконуючи регулярні перевірки технічного  стану  джерел  іонізуючого  випромінення,  їх  випробування  з  метою  уточнення  технічних  характеристик  та перевірки на герметичність.

[1] М. Микийчук, “Засоби  повірки  вторинних  пристроїв  контактної  термометрії  на  основі  активних  імітаторів опору”, автореф. дис… канд. техн. наук,  Львів, 1998.

[2] П. Новицкий, И. Зограф, В. Лабунец, Динамика погрешностей  средств  измерений.  Ленинград,  Россия: Энергоатомиздат, 1990. 

[3]  А.  Фридман, “Теория  метрологической  надежности  средств  измерений  и  других  технических  средств, имеющих  точностные  характеристики”,  дис.  д-ра  техн. наук, Москва, Россия, 1994. 

[4]  Р.  Огiрко, “Бездемонтажний  контроль  метрологiчних  характеристик  промислових  засобiв  вимірювання”, Вимiрювальна  технiка  та  метрологія,  вип.  60,  с.  34–38, 2002.

[5]  ДСТУ  ISO  9978:2014  Радіаційна  безпека. Закриті радіоактивні джерела. Методи випробовування на витік (ІS0  9978:1992,  IDТ) [Електронний  ресурс].  Режим доступу:  https://www.iso.org/standard/17886.html