засіб вимірювання

Комп’ютерний засіб імітансного контролю об’єктів кваліметрії

Розглянуто варіант побудови комп’ютерного вимірювального засобу для конт- ролю об’єктів, що характеризуються багатьма параметрами.

The variant of construction of computer measuring mean has been is considered. The very means controls the objects that are characterized by lots of parameters.

Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва

Сформовано та систематизовано показники якості продукції овочівництва для розроблення єдиних принципів оцінювання та визначення комплексного показника якості з урахуванням різнопрофільних потреб споживачів.