Комп’ютерний засіб імітансного контролю об’єктів кваліметрії

2010;
: cc. 59 - 62
Authors: 

Є. Походило, Н. Плахтій

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Розглянуто варіант побудови комп’ютерного вимірювального засобу для конт- ролю об’єктів, що характеризуються багатьма параметрами.

The variant of construction of computer measuring mean has been is considered. The very means controls the objects that are characterized by lots of parameters.

  1. Походило Е. В. Розвиток теорії та принципів побудови вимірювачів імітансу об’єктів кваліметрії: Автореф. дис. … д-ра техн. наук, 2004.
  2. Шишкин И. Ф. Основы метрологии, стан- дартизации и контроля качества: Учеб. пособие. — М.: Изд-во стандартов, 1087.
  3. Походило Є.В., Столярчук П.Г Способи імітансного контролю якості // Методи та прилади контролю якості. — 2003. — № 11. — С. 105–108.
  4. Походило Є.В., Столярчук П.Г. Імітансний контроль якості продукції // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. — № 445. — С. 46–51.
  5. Плахтій Н.В., Походило Є.В. Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імітансу // Вимірювальна техніка та метрологія, 2009. — Вип. 70.