нові медіа

Вчитися бачити. Ніцше, Трамп і нові цифрові медіа (Переклад з нім. Віталія Мудракова)

Український переклад Віталія Мудракова за виданням: Stefan, P. (2018). Sehen lernen. Nietzsche, Tramp und die neusten Medien. In Kotzur, M. (Hrsg). Wenn Argumente scheitern. Aufklärung in Zeiten des Populismus, 33-52. Münster: Mentis.

YouTube як нова форма медіакомунікації

Інтернет є широковекторним засобом масової інформації, котрий створює багато різноманітних нових форм комунікації. Всесвітня павутина дає величезні можливості будь-якому користувачу, який має хоча б мінімальні здібності до пошуку і користування інформацією. Це неминуче призводить до того, що сьогодні, щоб бути володарем думок, здобути авторитет в аудиторії, який колись належав письменникам, а згодом журна- лістам, достатньо вміти користуватися смартфоном чи комп’ютером та мати бажання продукувати інформаційний продукт.

Формування людини нового типу та трансформація релігійності в інформаційному суспільстві

Проаналізовано феномен Інтернету як один із головних засобів масової комунікації в сучасному світі. Визначено його сутнісні характеристики та окреслено вплив на формування людської особистості та спільноти. Розглянуто віртуальну реальність як новий соціокультурний простір та чинник трансформації релігійності та особистісних якостей сучасної людини. Зясовано її головні риси та способи комунікації у віртуальному світі. Виявлено особливості існування людини та релігії в мережевій спільноті.