аналітична філософія

Казимир Твардовський: від локальної філософської школи до глобального визнання. Рецензія монографії: “Rozum i wola. Kazimierz Twardowski i jego wpływ na kształt kultury polskiej XX wieku”. Jacek Jadacki (red.). Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2021. 574 s.

Нова колективна монографія про засновника Львівсько-Варшавської школи Казимира Твардовського за редакцією професора Варшавського університету Яцека Ядацького поглиблює наше знання про цю видатну постать польської культури та науки. У ній Казимир Твардовський постає як багатогранна особистість: патріот, філософ, вчитель, науковець.

Значення (переклали Ярослав Петік та Дмитро Сепетий)

Український переклад статті Пауля Ґрайса "Значення". Переклад з англ. Ярослава Петіка та Дмитра Сепетого за виданням Grice, H., P. (Jul., 1957). Meaning. The Philosophical Review, Vol.66, 3, 377-388. 

Значення та інші проблеми семантики повсякденної мови (передмова до українського перекладу статті Г. П. Ґрайса “Значення”)

У передмові до українського перекладу статті “Значення” Г. П. Ґрайса  йдеться про особу відомого британо-американського філософа, представника аналітичної філософії, його місця в ній та про вагомість його доробку у царині семантики та філософії буденної мови. Перекладачі цієї статті зосередилися на особливостях й тонкощах перекладу українською мовою. Вони звернули увагу на деякі поняття, наприклад “belief”, “meaning”, котрі не можна однозначно перекласти, тому методологічно виправданим виявився контекстуальний переклад цих понять.